PATLIB 2014 Konferansı

Tarih

15.05.2014 - 16.05.2014

 

Yer

Grand Cevahir Hotel Konferans Merkezi, İstanbul

 

Düzenleyen

Avrupa Patent Ofisi

 

Web Sitesi

http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/patlib.html

 

Program

Açılış

 

Richard Flammer / Patent Enformasyon ve Avrupa Patent Akademisi Baş Direktörü

 

Habip AsanTürk Patent Enstitüsü Başkanı

 

Benoît BattistelliAvrupa Patent Ofisi Başkanı

 

Arne Krüger / Moving Targets Danışmanlık
Ağ Oluşturmayı Yeniden Düşünmek

 

Dave Hopkins / İngiltere Sınai Mülkiyet Ofisi
Luke Burton / NewCastle Şehir Kütüphanesi, İngiltere
Ortak Çalışmalar ve PATLIB’lerin Kapasitelerinin Artırılması

 

Mehmet Nurşad Sözer / Türk Patent Enstitüsü
Türkiye’deki PATLIB’ler için Yeni Sistem ve PATLIB’lerin Teknoloji Trasferindeki Rolü

 

Marius Kuningas / Estonya Sınai Mülkiyet ve Teknoloji Transfer Merkezi
PATLIB Değişimi - Kamusal Oluşumdan Özel Oluşuma Doğru - Estonya Örneği

 

Richard Gallafent / Avrupa Patent Vekili, İngiltere
PATLIB Merkezi ile Çalışan Bir Patent Vekilinin Deneyimleri

 

Paralel Oturumlar

 

Roger Hildebrandt / Alman Patent ve Marka Ofisi
Ulusların Fikri Mülkiyet Ara Yüzleri Ağının Kurulması ve Yönetilmesine İlişkin Uluslararası Destek

 

Sandra Ennas ve Silvia Marcis / Sardegna Ricerche, İtalya
PuntoCartesiano Yeni Bir Fikri Mülkiyet Topluluğu

 

Abraham Haek Pérez / IDEA Ajansı Granada, İspanya
Patent Araştırmasında Egzotik Veri Tabanlarından Veri Elde Etme

 

Andrew Czajkowski ve Alejandro Roca Campana / WIPO
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Patent Bilgi Servisleri ve E-öğrenme Kaynakları

 

Sergicilerin Kısa Sunumları

 

Wolf von Gartzen / Elmyra
Elmyra Fikri Mülkiyet Takım Kılavuzu

 

Matthieu Ravillon / LexisNexis
LexisNexis Fikri Mülkiyet Çözümlerindeki Yenilikler

 

Greg Harrop-Griffiths / Minesoft
PatBase: Profesyonel Araştırmacılar için Uzman Araçlarla Donatılmış Global Patent Ailesi Veritabanı

 

Mustafa Çakır / Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi ve EEN, Türkiye
Fikri Mülkiyet Seyahat Haritası - PATLIB’lerin Anlayışını Geliştirmeyi Sağlayan Araçların Stratejik Değeri

 

Christian Soltmann / Avrupa Patent Ofisi
Blazej Feret / Lodz Teknoloji Üniversitesi, Polonya
İnci Dalışı: Patent Bilgisi PATLIB Merkezlerinin Sunduğu Hizmetlere Nasıl Katkı Sağlar

 

Susanne Ruffert / Patent- und Normenzentrum Aachen, Almanya
Jouni Hynynen /
Ekonomik Kalkınma, Ulaştırma ve Çevre Merkezi,Finlandiya
Fikri Mülkiyet Haklarının Tanıtılması İçin Eğlenceli Araçlar

 

Paralel Oturumlar

 

Sigrid Kohll and Cyrille Dubois / Henri Tudor Merkezi, Luksemburk
PATLIB’in Fikri Mülkiyet Hizmet Sunma Potansiyelinin INNOVACCESS Ağı Aracılığıyla Geliştirilmesi

 

Mustafa Çakır / Ege Üniversitesi EBILTEM TTO ve EEN, Türkiye
Fikri Mülkiyet Seyahat Haritası ve Patent Araştırma - Genel Bakış

 

Mircea Frunza / Ulusal Buluş Enstitüsü - PATLIB Iasi, Romanya
Patentlerin Buluş Niteliği Değerlendirmesine Yakından Bakış

 

Claire Howell / Aston Üniversitesi, İngiltere
Gençlerden Girişimcilere Kadar Herkesin Fikri Mülkiyetle İlgilenmesini Sağlamak için Hangi Eğitim Metotları Kullanılabilir?

 

Cornel Ciupan / Cluj-Napoca Teknik Üniversitesi, Romanya
Gençlerden Girişimcilere Kadar Herkesin Fikri Mülkiyetle İlgilenmesini Sağlamak için Hangi Eğitim Metotları Kullanılabilir?

 

Kristin Speck / INPI Fransa
PATLIB Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ve Sertifikasyonun Oynadığı Rol

 

Mihail Titu / Sibiu Üniversitesi, Romanya
PATLIB Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ve Sertifikasyonun Oynadığı Rol

 

Hana Churackova / Çek Sınai Mülkiyet Ofisi, Çek Cumhuriyeti
Üniversite Deneyimi: Sorunlar ve Çözümler

 

Nuri Basoglu / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye
Üniversite Deneyimi: Sorunlar ve Çözümler

 

Sally Long / İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi, İngiltere
Fikirlerden Büyümeye: KOBİlere Fikri Mülkiyetlerinden Değer Üretmede Yardım

 

George Lazaridis / Avrupa Patent Ofisi
Carolina Arias / Avrupa İç Pazar Uyum Ofisi
Fikri Mülkiyete Dayalı Endüstriler: AB’de Ekonomik Performans ve İstihdama Katkı - EPO ve OHIM Ortak Çalışması

 

Ana Oturum

 

Birgit Binjung / WTSH, Almanya
Patent Yönetim Süreçlerinde Patent Bilgi Merkezlerinin Tarafsız ve Nitelikli Danışman Rolü

 

Carole Bremeersch / INPI Fransa
KOBİlerin Fikri Mülkiyeti İş Stratejilerine Entegre Etmelerine Yardım

 

Cornelia Blau / Kaiserslautern Üniversitesi, Almanya
Girişimciler için Fikri Mülkiyet Danışma Hizmetleri

 

Michel Poireau / Avrupa Komisyonu, Araştırma ve Yenilik Genel Müdürlüğü
Horizon 2020 - PATLIB Merkezleri için Yeni Fırsatlar?

 

Heidrun Krestel / Avrupa Patent Ofisi
EPO PATLIB’lerin Yeniden Yapılandırılması Projesi

 

Kapanış

 

×