KOBİler için Uluslararası Yenilikçilik Teknoloji Transferi ve 7. Çerçeve Programında KOBİlere Yönelik Fırsatlar Semineri

Tarih

06.05.2009

 

Yer

Sabancı Üniversitesi, Tuzla Kampüsü, İstanbul

 

Düzenleyen

Sabancı Üniversitesi, KOSGEB TEKMER, KOSGEB IMES, İstanbul Sanayi Odası

 

Web Sitesi

 

 

Program

Açılış

 

Cemil Arıkan / Direktör, Araştırma ve Lisansüstü Politikaları, Sabancı Üniversitesi
KOBİlerin Rekabet Gücünü Arttırmak için İnovasyon ve Teknoloji Transferinin Önemi

 

Mehmet B. Kırca / Proje Koordinatörü, AİA, Sabancı Üniversitesi
Avrupa İşletmeler Ağı ve Yeni Fırsatlar

 

I. Oturum

Uluslararası Yenilikçilik, Teknoloji Yönetimi ve Destek Mekanizmaları

 

Doç. Dr. Dilek Çetindamar / Sabancı Üniversitesi
KOBİlerde Etkin Teknoloji Yönetimi

 

Refik Üreyen / İstanbul Temsilcisi, TTGV
KOBİlerde Ar-Ge ve Teknoloji Transferi Süreci

 

Elbruz Yılmaz / İş Geliştirme Yöneticisi, İnovent
Teknoloji Transferinde Destekler: Teknoloji Transferinde Alternatif Fonlama Mekanizmaları / Vakalar

 

II. Oturum

Uluslararası Yenilikçilik ve AB 7. Çerçeve Programında KOBİlere Yönelik Fırsatlar

 

Selçuk Karaata / Direktör Yardımcısı, Rekabet Forumu, Sabancı Üniversitesi
KOBİ’ler ve Yenilikçilik

 

Nilay Papila / Yönetici, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü, Sabancı Üniversitesi
AB 7. Çerçeve Programında KOBİlere Yönelik Fırsatlar

 

Güven Eldelek / Proje Sorumlusu, AİA, Sabancı Üniversitesi
Ulusal Hibe Programlarında KOBİlere Yönelik Fırsatlar


Kapanış

 

×