Türkiye’de Teknoloji Transfer Yönetimi: Üniversite - Sanayi Çalıştayı

Tarih

27.02.2012

 

Yer

Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi

 

Düzenleyen

ÜSİMP / AUTM / ARTEV Platformu

 

Web Sitesi

http://artevplatform.org/etkinlik-detay-sayfalari/turkiye%E2%80%99de-teknoloji-transfer-yonetimi-universite-sanayi-calistayi.aspx

 

Program

Açılış

 

Vicki L. Loise / Yönetici, AUTM
Teknoloji Transfer Uzmanlarının Misyonu ve AUTM

 

Dr. Todd Sherer / Gelecek Dönem Seçilmiş Başkan, AUTM
Araştırma Faaliyetleri ile Patent Çalışmalarının Birleştirilmesi ve Üniversitedeki Süreçlerin Değer Yaratmaya Dönüştürülmesi

 

Dr. Dipanjan Nag / Gelecek Dönem Başkan Yardımcısı, AUTM
Akademik Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme, Fikri Mülkiyet Varlıklarının Değerlemesi ve Pazarlarının Gelişmesi

 

I. Oturum

Portfolyo Yönetimi
Entelektüel Varlık Portföyünün Belirlenmesi
Değerleme Metotları ve Nasıl Uygulandıkları

 

II. Oturum

Ticarileştirme Yönetimi
Üniversite Start-upları / Girişimcilik / Hızlandırıcılar
Değerlendirme: Başarı Faktörleri / Zorluklar

 

III. Oturum
ÜSİMP / AUTM / ARTEV Paneli
Yasal, Pazar, Yapısal ve Organizasyonel Açıdan Türkiye’de Teknoloji Transferinin Geleceği

 

Kapanış

 

×