ÜSİMP 2013 Ulusal Kongresi: “Üniversite - Sanayi İşbirliğinin Toplumsal Yararı”

Tarih

09.05.2013 - 10.05.2013

 

Yer

Düzce Üniversitesi Konferans Salonu

 

Düzenleyen

DÜSİMER / ÜSİMP

 

Web Sitesi

http://www.usimpkongre2013.duzce.edu.tr/

 

Program

Açılış

 

Prof. Dr. Hamit Serbest / Başkan, Yürütme Kurulu, ÜSİMP
ÜSİMP ve Üniversite-Sanayi İşbirliği

 

Yrd. Doç. Dr. Ethem Toklu / Müdür, DÜSİMER
Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER)

 

Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu / Rektör, Düzce Üniversitesi
Düzce Üniversitesi

 

ÜSİMP Onur Ödülü Töreni

 

Çağrılı Konuşmacı

Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan (moderatör) / Müdür, EBİLTEM, Ege Üniversitesi

 

Cengiz Tarhan / Yönetici Direktör, University College London Business (UCLB)
Araştırmanın Gerçekleştirilmesi: “Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Topluma Etkisi. The UCLB Tecrübeleri - İyi, Kötü ve Çirkin!”

 

I. Oturum

Teknoloji Transferi Süreçlerinden Ulusal ve Uluslararası Beklentiler

 

Prof. Dr. Hasan Mandal (moderatör) / Rektör Yardımcısı, Sabancı Üniversitesi

 

Prof. Dr. Habip Asan / Başkan, Türk Patent Enstitüsü
Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Hakları ve Türk Patent Enstitüsünün Rolü

 

Mustafa Kaplan / Başkan, KOSGEB

 

KOSGEB “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” Sertifika Töreni

 

Ahmet Rıza Balım / Komite Sekreteri, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), TÜBİTAK
Üniversite Sanayi İşbirliğinde TTO'ların Rolü

 

II. Oturum

Hizmet Birimleri Olarak Üniversite TTO’larından Üniversitelerin Beklentileri

 

Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu (moderatör) / Rektör, Düzce Üniversitesi

 

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz / Rektör, Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi - EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi

 

Prof. Dr. Erhan Erkut / Rektör, Özyeğin Üniversitesi

 

Prof. Dr. A. Nihat Berker / Rektör, Sabancı Üniversitesi

 

Paralel Oturum I

ÜSİ: Çarpan Etkisi

 

Prof. Dr. Hayri Coşkun (moderatör) / Rektör, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 

Prof. Dr. Bayram Sade / Konya Teknokent
Üniversite Sanayi İşbirliğinin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Konya Teknokent Selçuk TTO

 

M. Fatih Aycan / M. Yusuf Güngör / Ersan Aslan / Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Prof. Dr. Ulvi Şeker / Gazi Üniversitesi
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Bölgesel Kalkınmaya Etkileri

 

Gizem Gökmen / Ayşe Yazıcıoğlu / Elif Bayram / Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi
Mesleki Teknik Eğitimde Sektör ve Üniversite İşbirliğinin Toplumsal Yararı

 

Prof. Dr. Erkan Erdil / Doç. Dr. M. Teoman Pamukçu / ODTÜ-TEKPOL
Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü İnovasyon Kapasitesi ve Üniversite Sanayi İşbirlikleri

 

Bahri Odabaş / Genel Başkan, MARSİAD
Kalifiye Eleman Sıkıntısı, Üniversitede Üretilen Bilgiden Yararlanamamak, Diyalog Eksikliği Üzerine Tartışma

 

Paralel Oturum II

Yeni Model, Arayüz ve Süreçler

 

Prof. Dr. Fatih Üstel (moderatör) / Rektör Yardımcısı, Sakarya Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Ergun Demirel / Piri Reis Üniversitesi
Üniversitelerle Sanayi Kuruluşları Arasında İşbirliğinde Yeni Yöntemler

 

Doç. Dr. Öner Yusuf Toroman / Teknopark, Niğde Üniversitesi
Dünyadaki Üniversite - Sanayi İşbirliği Yapıları, Ülkemizdeki Durum ve Niğde Üniversitesi Teknoparkı

 

Öğr. Gör. Volkan Kadir Güngör / Toros Üniversitesi
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde Üniversite Sanayi İşbirliğini Sanayi Pratiğine Dönüştürmeye Yönelik Arayüz Çalışması

 

Öğr. Gör. Asiye Yüksel / Öğr. Gör. Dr. Güler Dinçel / Kocaeli Üniversitesi
Kurumsal İtibarın Artırılmasında İnovasyon Yeteneğinin Rolü ve Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi

 

Açılış (2. Gün)

 

III. Oturum

Hizmet Birimleri Olarak Üniversite TTO’larından Sanayinin Beklentileri

 

Prof. Dr. Ulvi Şeker (moderatör) / Gazi Üniversitesi

 

Dr. Muammer Kantarcı / Üye, Danışma Kurulu, DÜSİMER; Üye, Yönetim Kurulu, TÜVASAŞ
Küresel Rekabetçilik, Teknoloji & Ar-Ge Işığında Sanayi-Üniversite İşbirliğinin Artırılması

 

Elçin Tunçer / Ar-Ge Müdürü, Ferroli

 

Serap Demirer / Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu, KASİAD

 

Tahir Büyükhelvacıgil / Başkan, Yönetim Kurulu, Konya Sanayi Odası
Konya Sanayisi

 

Sunum Oturumu I

Uygulama Örnekleri

 

Prof. Dr. Bayram Sade (moderatör) / Genel Müdür, Konya Teknokent

 

Muhammed Maraşlı / Doç. Dr. Serkan Subaşı / Düzce Üniversitesi
Fibrobeton-Düzce Üniversitesi İşbirliği Uygulama Örneği

 

Öğr. Gör. Göksel Ulay / Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yat/Tekne Mobilyası Üreten Bir İşletmede Nitelikli Personel Sorununa Yönelik Üniversite Sanayi İşbirliği Model Önerisi

 

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Özel / Öğr. Gör. İbrahim Karagöz / Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Meslek Yüksekokullarının Kendi Alanlarında Gereksinim Duyulan Beceriyi Karşılama Yeterlilikleri: Bolu MYO Stajyer Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

 

Yusuf Arabacı / Genel Sekreter, KASİAD
İşletmelerin Dış Ticaret Kapasitesini Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Geliştirme Projesi

 

Osman Kemal Ağaoğlu / Verimlilik Genel Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Efteni ve Derdin Jeotermal Kaynakları Çevresinde Kürkent Oluşturma Arayışı

 

Yrd. Doç. Dr. Arif Özkan / Düzce Üniversitesi
Düzce Üniversitesi Başarılı Uygulamaları: Makine Tasarımında Sanayi Modeli

 

ÜSİMP Faaliyetleri / Öğrenci Platformu Çalışmaları

Mehmet Zaim (moderatör) / TEKİM

 

Sunum Oturumu II

ÜSİ Modelleri, Kümeler

 

Doç. Dr. İlyas Uygur (moderatör) / Düzce Üniversitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Ethem Toklu / Düzce Üniversitesi
Üniversite, Sanayi ve İş Dünyası İşbirliğinde DÜSİMER Modeli

 

Prof. Dr. A. Burak Polat / Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Yener Yörük / Rektör, Trakya Üniversitesi
Nihan Tomris / Genel Müdür, Trakya Teknopark
Sanayi Kümelerinin Ar-Ge İhtiyaçları için Yeni bir Model Önerisi

 

Yrd. Doç. Dr. Mükerrem Şahin / Dr. Mahmut Aydın / Dr. Gökhan Şen / Hilal Ünal / Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve OSSA
Sanayi Kümelerinin Ar-Ge İhtiyaçları İçin Yeni Bir Model Önerisi

 

Prof .Dr. Hasan U. Akay / Yrd. Doç. Dr. Altan Özkil / Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Atılım Üniversitesi
Kalkınma Planlarının Üniversite Sanayi İşbirliği Açısından Değerlendirilmesi ve İşbirliğine İlişkin Temel Bariyerler

 

Öğr. Gör. Nihan Yıldırım / İTÜ
Devlet Üniversiteleri Stratejilerinde Yenilikçilik, ÜSİ ve Bölgesel Kalkınma Yönelimi

 

Prof. Dr. Erhan Akın / Sema Akın / Dragon Soljan / Kubilay Ayturan / Fırat Teknokent
Üniversite-Sanayi İşbirliği: Durum, Engeller ve Çözümler

 

Arama Toplantısı

TTO Yapılarının Topluma Sağlayacağı Yarar

 

Prof. Dr. Erkan Erdil (moderatör) / Müdür, Bilim ve Teknoloji Politikaları Merkezi (TEKPOL), ODTÜ

 

Genel Değerlendirme ve Kapanış

Prof. Dr. Hamit Serbest / Başkan, Yürütme Kurulu, ÜSİMP

 

Kapanış

 

×