4. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi: “Rekabet Ekonomisinde Yeni Fikir, Yeni Ürün ve Mülkiyet Hakları”

Tarih

08.10.2012 - 09.10.2012

 

Yer

WOW Hotels & Convention Center

 

Düzenleyen

İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) / İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi / Türk Patent Enstitüsü (TPE)

 

Web Sitesi

http://www.ikder.org/zirve/2012

 

Program

Açılış

 

Prof. Dr. Süleyman Özdemir / Başkan, Yönetim Kurulu, İKDER

Prof. Dr. Sedat Murat / Rektör Yardımcısı, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Habip Asan / Başkan, Türk Patent Enstitüsü

Prof. Dr. Halis Yunus ErsözMüsteşar Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Murat YalçıntaşBaşkan, Yönetim Kurulu, İstanbul Ticaret Odası

Zafer Çağlayan / Ekonomi Bakanı

Recep Tayyip Erdoğan / T.C. Başbakanı

 

Açılış Konferansı

Prof. Dr. Helena Forsman / Tampere Üniversitesi
İnovasyon, Mülkiyet Hakları ve Büyüme Arasındaki İlişki

 

Oturum I

Küresel Rekabet ve Mülkiyet Hakları

 

Prof. Dr. Durmuş Günay (moderatör) / Üye, Yürütme Kurulu, YÖK

Prof. Dr. Eser Karakaş / Bahçeşehir Üniversitesi

Dr. Şeref Oğuz / Gazeteci

Dr. Metin Şatır / Başkan Yardımcısı, KOSGEB

Prof. Dr. MetinToprak / İkinci Başkan, Rekabet Kurumu

 

Davetli Konuşmacı

Vicki Loise / İcra Direktörü, Üniversite Teknoloji Yöneticileri Derneği (AUTM)
Dünyada ve ABD’de Teknoloji Transferinin Gelişimi

 

Oturum II

Teknoloji Transferi ve Ticarileşme

 

Prof. Dr. Umran İnan (moderatör) / Rektör, Koç Üniversitesi

Dr. Suat Genç / Başkan Yardımcısı, MAM, TÜBİTAK

Prof. Dr. Hasan Mandal / Rektör Yardımcısı, Sabancı Üniversitesi

Cengiz Ultav / Başkan, TTGV

Doç. Dr. Cevahir Uzkurt / Genel Müdür, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

Açılış (2. Gün)

 

Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Ali Rıza Okur / Yeditepe Üniversitesi
Sağlık Hizmetlerinde Reklam Yasağı

 

Oturum III

Ekonomik ve Hukuki Boyutlarıyla Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

 

Prof. Dr. Mehmet Altan (moderatör) / İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Yüksel Birinci / Başkan Yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü

Prof. Dr. Ahmet Kala / İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe Odman Boztosun / Akdeniz Üniversitesi; Üye, Ekonomik ve Bilimsel Danışma Kurulu, EPO

Murat Peksavaş / Koordinatör, Rekabet ve Fikri Haklar, Koç Holding; Başkan, Fikri Haklar Çalışma Grubu, TÜSİAD

 

Oturum IV

Üniversite-İş Dünyası İşbirliği

 

Prof. Dr. Ahmet İncekara (moderatör) / İstanbul Üniversitesi

Hakan Çoban / Müdür Yardımcısı, KOBİ Hizmetleri Şubesi, İSO

Mustafa Kızıltaş / Genel Müdür, ODTÜ Teknokent

Prof. Dr. Hamit Serbest / Başkan, Yürütme Kurulu, ÜSİMP

Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan / Müdür, EBİLTEM, Ege Üniversitesi

 

Oturum V

Fikrin Ürüne Dönüşümünde Başarılı Örnekler

 

Prof. Dr. Kerem Alkin (moderatör) / İstanbul Ticaret Üniversitesi

Osman Okyay / Başkan, Teknik ve Kimya Grubu, Kale Grubu Şirketleri

Kerim Türe / Kurucu, E-Tohum

Şahin Şen / Genel Müdür Yardımcısı, TTNET

Ata Selçuk / İnovasyon Koordinatörü, Eczacıbaşı Holding

 

Sonuç Bildirgesi

Doç. Dr. Arif Özsağır / Gaziantep Üniversitesi

 

Açılış (3. Gün)

 

Bildirilerin Sunulması

 

Oturum I

Küresel Rekabet ve Mülkiyet Hakları

 

Prof. Dr. Nihal Tuncer (moderatör) / İstanbul Üniversitesi

 

Fehmi Bouguezzi / Sougada Poddar
Mekansal Rekabette Patent Lisanslama: İnovasyon Öncesi Maliyet Asimetrisi Önemli midir?

 

Mesut Akdere / Toby M. Egan
Yüksek Öğretim-Toplum Ortaklığında İnsan Kaynağı Geliştirmenin Rolü

 

Farrukh Nawaz Kayani / Muhammad Aftab
Çin’de Fikri Mülkiyet Hakları

 

Oturum II

Yeni Ekonomi ve Mülkiyet Hakları

 

Prof. Dr. Ahmet Yörük (moderatör) / Kadir Has Üniversitesi

 

Arif Özsağır / Demet Özocaklı
Yeni Ekonomi ve Fikri Mülkiyet Hakları

 

Çiğdem Börke Tunalı
Açık İnovasyon ve Entellektüel Mülkiyet Hakları: Teorik Bir İnceleme

 

Abdülkadir Buluş / Gökhan Akar / Tuba Akar
Çin’in Dünya Ticaret Örgütüne Girişi ve Fikri Mülkiyet Hakları

 

Oturum III

İnovasyon, Rekabet ve Türkiye

 

Prof. Dr. Serdar Ongan (moderatör) / İstanbul Üniversitesi

 

Zeynep Karaçor / Tuba Akar
Bölgesel Kalkınmada İnovasyonun Önemi: Türkiye Açısından Bir Analiz

 

Arif Özsağır / Mehmet Vahit Eren
İnovasyon Endekslerine Göre Türkiye’nin İnovasyon Potansiyeli

 

Ayşe Esra Peker / Yeşim Kubar / Hatice Tomris Korkmaz
Sürdürülebilir Üretimde Yeni Bir Yaklaşım: Eko-İnovasyon

 

Oturum IV

Yeni Ürün Geliştirme

 

Prof. Dr. Dursun Arıkboğa (moderatör) / İstanbul Üniversitesi

 

Farrukh Suvankulov
Yeni Ürün Hattının Etkileri ve Bir Firmanın Ürün Karmasının Genişliğinin Değişmesi: Bir Panel Veri Analizi

 

Cihan Serhat Kart
Aynı Konu için Farklı Yaklaşımlar: Marks, Keynes ve Schumpeter Açısından Yeni Ürün

 

Anil Kumar Kanungo
Çin Telekomünikasyon Hizmet Sektörü ve Dünya Ekonomisine Etkileri

 

Oturum V

İnovasyonun Ekonomik Boyutları

 

Prof. Dr. Zeki Parlak (moderatör) / Marmara Üniversitesi

 

Süphan Nasır / İzzet Bıyıkbeyoğlu
Yeniliklerin Yayılması ve Benimsenmesi: Mobil Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma

 

Murat Tiryakioğlu
Türkiye’de Uluslararası Teknoloji Transferinin Ekonomi Politiği

 

Deniz Dilara Girgin
Küresel Rekabet Ortamında Bilişim Teknolojilerinin Verimlilik Üzerindeki Etkisi

 

Oturum VI

İnovasyonun Sosyal Boyutları

 

Prof. Dr. Mustafa Delican (moderatör) / İstanbul Üniversitesi

 

H. Yunus Taş / Hikmet Erbıyık
KOBİlerde Yeni Ürün ve Yeni Fikir Farkındalığı ve İstihdama Etkisi: Bir Alan Araştırması

 

Korkmaz Uluçay / Alptekin Güney / Kerem Toker
Entelektüel Sermayenin Ortaya Çıkmasında Örgüt Kültürü ve İnsan Kaynakları Etkileşiminin Rolü

 

Cem Okan Tuncel / Ayda Polat
Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak için İnovasyon Politikalarının Önemi: Türkiye Ekonomisinin Durumu ve Gelecek için Öneriler

 

Oturum VII

Global Ekonomi Üzerine Çeşitli Konular

 

Prof. Dr. Coşkun Çakır (moderatör) / İstanbul Şehir Üniversitesi

 

Cihan Serhat Kart / Ayşe Gözde Koyuncu
Uluslararası Seviyede Rekabet için Türk İşgücünün Hazırlanması: Eğitim Sistemi için Bir Model Öneri

 

Hasan Alp Özel / Mustafa Ustaoğlu
E-Ticaret Uygulamaları ve Türkiye’nin E-Ticaretteki Yeri

 

Mehmet Ganic
Krediler için Merkezi bir Sicil Oluşturulmasının Etkileri ve Yerel Bankacılıkta Açık Mevduat Sigortası Trendleri

 

Edita Dapo
Bosna Hersek’te Özelleştirme Sürecinden Çıkarılan Dersler

 

Oturum VIII

Yeni Ekonomi ve Küresel Rekabet

 

Prof. Dr. Seyhun Doğan (moderatör) / İstanbul Üniversitesi

 

Fatih Konur
Düzey-2 Bölgelerinin Rekabet Edebilirliği: Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması (2004-2008)

 

Emel İştar
Küresel Rekabet Ortamında İşletme Ortaklıklarının Kurulması ve Sürdürülmesinin Önemi

 

Cansu Şarkaya İçellioğlu / Dilek Teksöz Akay
Yeni Ekonomide Ürün Geliştirme ve Tüketici Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme

 

Oturum IX

Türkiye’nin Rekabet Gücü

 

Doç. Dr. Aslıhan Nasır (moderatör) / Boğaziçi Üniversitesi

 

Murat Şeker
Türkiye’de İller ve Bölgeler Arası Rekabet Endeksi: Rekabetin Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Analiz

 

Seda Bayrakdar / Selim Demez
Türkiye’nin Küresel Piyasalardaki Rekabet Gücünü Belirleyen Endekslerin Türk Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

 

Sema Akman Ulutürk / Selman Yılmaz
Türkiye’de Otomotiv Sektöründe Rekabet Politikasının Analizi

 

En İyi Bildiri Ödülü

 

Kapanış

 

×