Teknoloji Değerleme Eğitimi

Tarih

18.05.2012 - 19.05.2012

 

Yer

Sabancı Holding, Sıdıka Ana Salonu, İstanbul

 

Düzenleyen

ARTEV Platformu

 

Web Sitesi

http://www.artevplatform.org/etkinlik-takvimi.aspx

 

Program

Açılış

 

Roy P. D’Souza / Yönetici Direktör, Ocean Tomo
Gayri Maddi Varlıklar ve Fikri Mülkiyete Giriş

-      Fikri Varlıklar ve Fikri Mülkiyet - Tanımlar

-       Gayri Maddi Varlık Tipleri

-       Gayri Maddi Varlıkların Ayrı Değeri

-       Amerika Dışı Pazarlar için Pazar Değerinin Yüzdesi Olarak Gayri Maddi Değer

-      TTO’lar için Gayri Maddi Varlık Mütalaaları

-       Fikri Mülkiyet Varlıkları Kuruluşlara Nasıl Değer Katar

-       Marka Varlıkları Nasıl Değer Katar

-       Patent Varlıkları Nasıl Değer Katar

 

Değerlemeye Giriş

-       Değerleme Tanımı

-      Değerleme Şartlar ve Fikri Mülkiyet Demeti

-       Satınalmalar için Değer

-       Gerçeğe Uygun Pazar Değeri ve Gerçeğe Uygun Değer

-       Değer Öncülü

 

Değerleme Metotları

-       Gelir Yaklaşımı

-       Pazar Yaklaşımı

-       Pazar Yaklaşımı - Müzayedeler

-       Maliyet Yaklaşımı

 

Fikri Mülkiyet Değerleme Sürecinin Ortaya Çıkarılması

-      Gelir Metodu Mütalaaları ve Fikri Mülkiyet Değerleme Nedenleri

-       Kalan Kullanışlılık Ömrü

-      Değerleme Zamanlaması Erken Dönem Ticarileştirmelerinde Değerlemeyi Nasıl Etkiler

-       Paranın Zaman Değeri

-       İskonto Oranı - Risk - RAHR

-       Fikri Mülkiyet Değerleme Süreci

-       Kalitatif Değerlendirmeler - Teknoloji Değerlemeleri

-       Fikri Mülkiyette Risk Profili

-       Risk Sermayesinin Beklentileri

-       Öykü Oluşturma - Patent Gücü / Sahip - Buluşçu / Teknoloji Karşılaştırma

-       Kantitatif Değerlendirmeler

-       Teliften Kurtulma Yaklaşımı

-       Artan Kar / Fazla Gelir Metodu

-       Kar Dağıtımı

-       25% Kuralı

-       Maliyet Yaklaşımı

-       Pazar Yaklaşımı

 

Örnek Olaylar

 

Kapanış

 

×