Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Yönetimi

Tarih

13.10.2016 – 15.10.2016 

Yer

Boğaziçi Üniversitesi 

Düzenleyen

Boğaziçi Üniversitesi, TPE, EPO, WIPO, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Koç Üniversitesi, ODTÜ-Teknokent, Ankara Patent, BUBA, General Electric 

Web Sitesi

http://www.ipconference.boun.edu.tr/ipconference-2016/index.php 

Program

“En İyi Uygulamalar: Sürdürülebilir Teknoloji Transferi Ekosistemi Oluşturma”

 

13.10.2016

Birinci Panel, Uluslararası, Bölgesel ve Ulusal Ölçekte Artan Akademik Sınai Mülkiyet Ticarileştirmesinde TTOların Rolü Hakkında Kamu Kurumlarının Uluslararası, Bölgesel ve Ulusal Stratejileri

Prof. Ahmet Arif Ergin, Başkan, TÜBİTAK, Ankara

Patricia Simao Sartorius, Danışman, Geçiş ve Gelişmiş Ülkeler (TDC) KOBİ'ler ve Girişimcilik Destek Bölümü Departmanı, Üniversiteler için IP Politikalari ve IP Ticarileşmesi (WIPO), Cenevre

Dr. Harald Schmidt-Yodlee, Kıdemli Uzman, Ortak Küme Biyoteknolojisi (EPO), Lahey

Cemil Başpınar, Başkan Yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü (TPE), Ankara

Prof. Hasan Mandal, Yünetim Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ankara

İkinci Panel, En İyi Uygulamalar: “Avrupa Yatırım Fonu (EIB Grup) – Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Fonlarının Rolü”

Piyush Unalkat, Avrupa Yatırım Fonu Teknoloji Transferi Yatırımlar Başkanı, Lüksemburg

José Romano, Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF), İstanbul

Okan Kara, Yönetici Ortağı, Teknoloji Ticarileştirme Hızlandırılması (ACT), İstanbul

Haluk Zontul, Yönetici Ortağı, Difüzyon Sermaye Partneri (DCP), İstanbul

Helen McBreen, Yatırım Direktörü, Atlantic Bridge Capital Dublin |Londra |Silikon Vadisi| Beijing| Hong Kong

Üçüncü Panel, En İyi Uygulamalar: “Ulysses Danışma Grubu: Dünyadaki Girişimcilik Ekosistemleri”

Davis Farmer, Ulysses Danışma Grubu, Boston

Jerry Balter, Ulysses Danışma Grubu LLP Partneri, Londra

Işıl Güney, Ulysses Danışma Grubu Partneri, İstanbul

Christopher Hentschel, Ulysses Danışma Grubu Partneri, Gloucester

Franco Vallana, Bilimsel Operasyonlar Direktörü, Alvimedica, İstanbul

Daniel Satinsky, Öngörü Bilim ve Teknoloji Başkan Yardımcısı, Boston

Dördüncü Panel, En İyi Uygulamalar: “Girişimcilik Uygulamalarında Kamu – Özel Sektör Ortaklıkları”

Prof. Mehmet Nafi Artemel, Fikri Mülkiyet Hukuku, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Sami Bashir, Lisanslama Görevlisi Müdür ve Şef Yardımcısı, KAUST, Suudi Arabistan

Marcelo Gonzales Robles, Şili Ekonomik Kalkınma ve İnovasyon Ajansı, Santiago

Timothy Barnes, Yönetici, UCL Advances, Londra

Ilia A. Dubinsky, Direktör, Girişimcilik ve Yenilik Merkezi, Yönetici, Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Moskova

Iyad Talal M Alzaharnah, İnovasyon Merkezi TTIE’de Yönetici, King Fahd Üniversitesi, Tahran

14.10.2016

Beşinci Panel, En İyi Uygulamalar: “İsrail Girişimci Ekosistem Modeli”

Nava Swersky Sofer, Genel Müdür, IDC Beyond Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya

Yigal Elrich, Kurucu, Başkan ve Yönetici Ortağı, The Yozma Group, Tel Aviv

Dr. Nir Ben Lavy, İsrail Agro Tech Invest Yönetici Ortağı, Tel Aviv

Jimmy Levy, Kurucu, Al Bawader & Galil Yazılım, Girişim Sermayesi ve Özel       Sermaye, Tel Aviv

Shira Ben-Tzion, İsrail İstanbul Başkonsolos Yardımcısı, İstanbul

Altıncı Panel, En İyi Uygulamalar: “İnovasyon Anlayışı: Dünya Çapında Girişimcilik Ekosistemleri”

Jennifer Brant, Direktör, Innovation Insights, Cenevre

Dr Kerry Faul, Ulusal Fikri Mülkiyet Yönetim Ofisi Başkanı (NIPMO), Güney Afrika

Vijay Vijayaraghavan, Sathguru Yönetim Danışmanları ve Bölgesel Yönetimi Başkanı, CALS, Cornell Üniversitesi, Haydarabad

César Parga, Amerika Rekabet, Yenilik ve Teknoloji Örgütü Başkanı,  Washington DC

A.Tuncay Teksöz, Kamu İşleri ve Sağlık Değerleri Müdürü, Pfizer, İstanbul

Yedinci Panel, En İyi Uygulamalar: “Yasal Hususlar ve Fikri Mülkiyet Hakları”

Kaan Dericioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara Patent, Ankara

Sertaç Köksaldı, Fikri Mülkiyet Müdürü, Arçelik, Istanbul

Chris Katopis, CEO LES International, Washington DC

Recep Bildik, Özel Market Müdürü, Borsa İstanbul, İstanbul

Korcan Dericioğlu, Yönetici Ortağı, Dericioğlu & Yaşar Hukuk Firması, Ankara

Mikael Nuotto, Kıdemli Ortak, Avukat, Bird & Bird, Helsinki

Sekizinci Panel, En İyi Uygulamalar: “GE VENTURES Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi”

Canan Özsoy, CEO, GE Türkiye, İstanbul

İhsan Elgin, CEO, Kurucu Müdür, Core Strategy & Fit Startup Factory,      Özyeğin Universitesi Hızlandırıcı Programı, İstanbul

Ussal Şahbaz, GE Türkiye’de İnovasyon Lideri, Global Growth & Operations MENA&Turkey, İstanbul

Kerem Alper, Kurucu ve CEO, ATÖLYE Labs, İstanbul

Christopher R. Noble, Teknoloji Lisanslama Ofisi, MIT, Boston

Elmira Bayrasli, New York Üniversitesi, NYC

Dokuzuncu Panel, BUBA/SGP “Kuluçka Merkezleri ve Girişimci Ekosistemi”

Timuçin Bilgör, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği İş Melekleri (BUBA), İstanbul

Neda Ozen Soydan, Kurucu, TUGİM, İstanbul

Yusuf Keskin, Başkan Yardımcısı, KOSGEB, Ankara

Enis Erkel, Yönetici, KWORKS Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul

Hanzade Sarıçiçek, Başkan Yardımcısı, ODTÜ TEKNOKENT, Ankara

Bülent Üner, Yönetici, Boğaziçi Üniversitei TTO, İstanbul

15.10.2016

Onuncu Panel, “Türkiye’de Yeni Bir 4, 5 ve 5G Ekosistemi Oluşturma”

Prof. Tuna Tuğcu, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Departmanı, İstanbul

Prof. Mustafa Ergen, KOÇ Üniversitesi, İstanbul

Prof. İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

Prof. Ali Özgür Yılmaz, ODTÜ, Ankara

Suat Baysan, Kurucu Partner, Acmena, İstanbul

Onbirinci Panel, En İyi Uygulamalar: “TTO’ların Değerlendirmeleri”

Prof. M. Naci İnci, Başkan, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Departmanı, TÜBITAK TEYDEB Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destek Grup Komitesi 1513 TTO Program Danışma Kurulu Üyesi, Istanbul

Prof. Mine Karatas Ozkan, Southhampton Üniversitesi, Birleşik Krallık

Dr. Serdal Temel, EBİLTEM, Ege Üniversitesi, İzmir

Deniz Bayhan, TTGV TTA-Türkiye Danışmanlık Hizmetleri, Ankara

Elif Başçavusoğlu-Moreau, ADSM & INSEAD IIPI, Birleşik Arap Emirlikleri

Kapanış Konuşmaları

Murat Akman, Boğaziçi Üniversitesi TTO Teknoloji Transfer ve Ticarileşme Departmanı Yöneticisi, İstanbul

Ebru Tan, Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörü, Koç Üniversitesi, İstanbul

Prof. Uğur Çağlı, Üniversite-Sanayi İşbirliği Koordinatörü ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ, Ankara

Buradan Sonra Nereye Gidiyoruz!?

Ahmet Rıza Balım, Komite Sekreteri, TÜBITAK TEYDEB Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destek Grubu, Ankara

1513 ve1601 Destekli TTO Yöneticileri & TÜBITAK TEYDEB için Kapalı Oturum

12.10.2016

Atölye: “Sistematik İnovasyon (SI) Hareketli Master Sınıfı”

Dr. Nir Ben Lavi, Yönetici, Adizes Mediterranean, Tel Aviv

15.10.2016

Atölye,  “Düğümleme ve Düğüm Çözme: Girişimciler Yatırımcılar ile Nasıl Görüşmeli?”

Christopher R. Noble, Teknoloji Lisanslama Görevlisi, MIT, Boston

16.10.2016

“TEKNOFRAM – Patent Arama İçin Masa Oyunu” ve “LES 100 Eğitimi -IPR ve Lisanslama Yolu ile Teknolojiyi Ticarileştirme”

Eğitmenler:
            • Mustafa Çakır, EBILTEM Ege Üniversitesi, İzmir
            • Murat İdal, İdal Patent, Ankara
            • Samir Deliormanlı, KOÇ Holding, İstanbul 

×