TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU & TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ İSTİŞARE TOPLANTILARI

  Türk Patent ve Marka Kurumu ile ülkemizde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri arasındaki iletişimi ve etkileşimi geliştirmek, teknoloji transfer ofislerinin fikri mülkiyet haklarına yönelik eğitim vb. ihtiyaçlarını tespit etmek, 2011/108 nolu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kapsamında oluşturulan Teknoloji Transfer Platformunun etkinliğinin arttırılmasına istişarelerde bulunmak ve 2017 yılında gerçekleştirilecek muhtemel işbirliği faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu ve Teknoloji Transfer Ofisleri arasında 11'i yüzyüze, 18'i ise Ankara dışında bulunanan TTO'larla video konferans yoluyla olmak üzere toplam 29 birebir toplantı gerçekleştirilmiştir.

×